POLITIKA PRIVATNOSTI

WESPA SPACES d.o.o.

 

Općenito

Društvo WESPA SPACES d.o.o. društvo je koje se bavi upravljanjem poslovnim prostorima za co-working. U svom poslovanju obrađuje određene osobne podatke, zbog čega donosi ovu Politiku privatnosti, a koja se odnosi na cjelokupno poslovanje društva, što uključuje i obradu podataka nastalu korištenjem ove web stranice.

 

Svi pojmovi koji se koriste u ovo tekstu definiraju se na isti način na koji su definirani u Uredbi (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka; u daljnjem tekstu: GDPR).

 

Molimo vas da ovu Izjavu pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo vaše osobne podatke.

 

Voditelj obrade

Voditelj obrade je WESPA SPACES d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 64759014334 (u daljnjem tekstu: Voditelj obrade, odnosno mi, naše i sl.).

 

Kontakt podaci:

E-mail: info@wespa.hr

Tel.: +385 99 375 6777

 

Tko je ispitanik?

 

Ispitanik je svaki pojedinac čiji se identitet može utvrditi, odnosno osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. 

 

Imajući u vidu djelatnost kojom se bavi Voditelj obrade, ispitanik bi prvenstveno mogao biti posjetitelj naše Web stranice, kao i osobe koje koriste naše usluge (zakupci i drugi korisnici usluga koje nudimo). 

 

Kao i svaki drugi poslovni subjekt, u poslovanju ostvarujemo mnogobrojne kontakte sa poslovnim partnerima i/ili dobavljačima, kao i trećim osobama koje su angažirane u našu korist. I u takvim slučajevima može doći do obrade osobnih podataka.

 

Daljnja očekivana kategorija ispitanika su naši radnici, kao i kandidati za radno mjesto.

 

Kako prikupljamo podatke?

 

Vaše osobne podatke u pravilu prikupljamo kada nam ih date svojom voljom. To se može dogoditi u sljedećim situacijama:

 • Neposrednim kontaktom (osobno, telefonski, e-mailom) s našim djelatnicima 
 • Korištenjem ove Web stranice, točnije popunjavanjem i slanjem kontakt obrasca i/ili prijave na newsletter 

 

Međutim, Vaše osobne podatke možemo dobiti i od trećih osoba odnosno drugih izvora, npr.: 

 • od trećih osoba (koje nas dovode u kontakt)
 • tijela koja obavljaju službu od javnog interesa (javni bilježnik, MUP i sl)
 • javne baze podataka (npr. zemljišne knjige, katastar i sl.)

 

Informacije i podaci mogu se automatski prikupljati putem naših Internet servera ili korištenjem „kolačića“. Našu politiku o kolačićima možete pročitati ovdje.

 

Primjeri informacija o Vašem korištenju stranice uključuju: najposjećenije i najgledanije stranice i poveznice na našoj web stranici, broj ispunjenih obrazaca, vrijeme provedeno na stranici, najpopularnije ključne riječi koji korisnike vode do naše stranice, vaša IP adresa, informacije koje se skupljaju putem kolačića, podaci vašeg uređaja poput postavki hardwarea, sistemske aktivnosti, vrste pretraživača itd.

 

Koje podatke prikupljamo?

 

Gledamo da prikupljamo samo one podatke koji su apsolutno nužni za izvršenje ugovornih i zakonskih obveza odnosno za kvalitetno i učinkovito pružanje naših usluga. 

 

Podaci koje prikupljamo mogu biti (ovisno o okolnostima):

 • ime i prezime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj, prebivalište/boravište
 • adresa, telefonski broj, e-mail
 • podaci iz sudskog registra/obrtnog registra/drugih vrsta registara
 • podaci o zaposlenju i o postojećem zaduženju
 • podaci o bankovnim računima i uzdržavanim osobama, podaci o obrazovanju, medicinski podaci u slučaju ozljede na radu, podaci iz životopisa (ovo sve u odnosu na naše zaposlenike)

 

Zašto obrađujemo podatke?

 

Podatke obrađujemo prvenstveno kako bismo ispunili ugovorne i zakonske obveze u odnosu na djelatnost kojom se bavimo. Konkretno, ti podaci su nam potrebni kako bi se mogao stvoriti ugovorni odnos kao temelj za pružanje naših usluga.

 

Podaci su nam također nužni radi redovnog poslovanja, koje uključuje odgovore na Vaša pitanja i sugestije.

 

Ponekad nam se sa zahtjevima obraćaju nadležna tijela ili smo na drugi način obvezni udovoljiti zakonskim zahtjevima, a koje radnje u sebi nužno sadržavaju obradu osobnih podataka. 

 

U odnosu na našu Web stranicu, uz mogućnost sklapanja ugovora, podaci koje prikupljamo potrebni su nam radi personalizacije Vašeg korisničkog iskustva odnosno generalnog poboljšanja naše web stranice.

 

Koja je pravna osnova za obradu?

 

Pravna osnova za obradu ovisi o okolnostima samog slučaja, a u nastavku donosimo pregled uobičajenih situacija:

 

 • ako ste naš zakupac odnosno korisnik naših usluga, pravna osnova obrade jest ugovor koji ste sklopili s nama, a sve sa svrhom ispunjavanja prava i obveza iz ugovornog odnosa

 

 • Ako nam se obraćate koristeći našu kontakt-formu na webstranici, obrada se odvija temeljem Vaše privole. Obrada podataka na webstranici putem kolačića se odvija također temeljem privole posjetitelja (uz iznimku tzv. funkcionalnih kolačića bez kojih webstranica ne može uredno raditi).

 

 • Ako ste naš radnik, pravna osnova za obradu osobnih podataka je Zakon o radu te Zakon o zaštiti na radu, kao i svi primjenjivi podzakonski propisi, ali i sam ugovor o radu, a sve sa svrhom ispunjavanja prava i obveza iz radnog odnosa. 

 

 • Ako ste kandidat za posao kod nas, pravna osnova za obradu osobnih podataka kandidata za posao je privola. Vaše životopise u slučaju neodabira odmah i trajno brišemo.

 

 • Ako ste naš dobavljač/poslovni partner, pravna osnova za obradu osobnih podataka je ugovor, a sve sa svrhom ispunjavanja prava i obveza iz ugovornog odnosa. 

 

S kime dijelimo Vaše podatke? 

 

Osnovni nam je cilj da Vaše podatke ne dijelimo, odnosno da ih dijelimo s minimalnim brojem subjekata, a i to samo ako za to postoje opravdane okolnosti (u pravilu ugovorna ili zakonska obveza). Pazimo na to da uvijek dijelimo samo minimum apsolutno nužnih osobnih podataka.

 

Podatke u takvim okolnostima dijelimo sa:

 • kooperantima/dobavljačima 
 • poreznim/pravnim/računovodstvenim savjetnicima (uz preduvjet da su vezani profesionalnom tajnom, ugovornim klauzulama o povjerljivosti i sl.)
 • nadležnim tijelima- ako tako zahtijeva primjenjivo lokalno ili europsko zakonodavstvo

 

Ukoliko ugovorni odnos s nama bude ostvaren putem naše web stranice (npr. zakupili ste sobu za sastanke), budite informirani da za navedeno koristimo platformu https://www.officernd.com/, koja u svrhu ostvarenja ugovora koji sklapate s nama obrađuje vaše podatke koje unesete (e-mail adresa, kontakt podaci itd. – sve pojedinosti o navedenoj obradi osobnih podataka možete pronaći na https://www.officernd.com/privacy/). 

 

Kada se radi o podacima osoba s kojima smo u radnopravnom ili poslovnom odnosu, oni se dijeli s institucijama sukladno zakonskim obvezama (npr. HZZO; HZMO), ili pak sa drugim subjektima s kojima ima uspostavljen odnos povjerljivosti i zaštite osobnih podataka (npr. knjigovodstvo, pravni savjetnici i sl.).

 

U pravilu podatke ne prosljeđujemo u treće zemlje, odnosno izvan granica Republike Hrvatske. Ako bi se javila takva potreba, podaci neće biti preneseni prije nego što se uvjerimo da su na snazi odgovarajuće zaštitne mjere i standardi.

 

Koliko dugo čuvamo osobne podatke?

 

Dakako da gledamo da Vaše podatke obrađujemo samo onoliko dugo koliko je to nužno, a nakon toga da ih trajno brišemo/uništimo, međutim, neke podatke smo temeljem zakona dužni čuvati nešto dulje. 

 

Svakako moramo obrađivati Vaše podatke barem onoliko dugo koliko ste suvlasnik nekretnine kojom upravljamo. Nakon toga ih čuvamo još barem 3 godine ukoliko iz razdoblja Vaše suradnje s nama postoje neostvarena potraživanja. Ako postoje sudski ili drugi postupci u kojima ste strana, Vaši podaci obrađivati će se onoliko dugo koliko ti postupci traju. Kada se podaci obrađuju u računovodstvene svrhe, pohranjeni su najmanje 11 godina, sve sukladno zakonskim propisima o računovodstvu.

 

Neki podaci čuvaju se trajno (tu se u pravilu radi o podacima koji se odnose na radnopravne odnose). 

 

Voditelj obrade vodi evidenciju obrade osobnih podataka, a u kojoj je detaljno opisano koliko dugo se obrađuju podaci. 

 

Zaštita vaših podataka

 

Kako bismo zaštitili osobne podatke koje šaljete preko ove web stranice, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Kontinuirano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili neke koristi ili usluge. Osim toga, educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.

 

Prava pojedinaca

 

Sve upite u svrhu ostvarenja Vaših prava molimo da uputite na info@wespa.hr, i Vašem zahtjevu udovoljit ćemo besplatno. Na vaše upite i zahtjeve odgovaramo u roku od 30 dana. Ako iz nekog razlog ne možemo ispuniti Vaš zahtjev, poslat ćemo Vam objašnjenje o tome zašto nismo mogli udovoljiti istom. 

 

Podložno preduvjetima sadržanima u GDPR-u, imate čitav niz prava koja opisujemo u nastavku:

 

 • Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo Vaše osobne podatke (te koji su to podaci i što s njima radimo), ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o Vama, molimo Vas da nas kontaktirate info@wespa.hr (pravo na pristup).

 

 • Imate pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ako su oni netočni ili ih treba ažurirati. 

 

 • Pod određenim okolnostima, uz određene iznimke, možete zatražiti da izbrišemo Vaše podatke ili prestanemo s njihovom obradom. Imajte u vidu da određene podatke moramo obrađivati kroz određeno razdoblje, bilo zbog zakonskih obveza ili zbog ugovornih obveza. Možete tražiti da prestanemo koristiti Vaše osobne podatke u svrhe izravnog marketinga. 

 

 • Imate i pravo na ograničenje obrade, npr. ako neki od obrađivanih podataka ne bi bili točni, međutim istodobno ne želite da se podaci brišu već da se ograniči korištenje istima, ili ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, međutim Vi ih želite zadržati zbog vlastitih opravdanih potreba (tj. postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva).

 

 • Uz pravo na pristup možda ćete istodobno koristiti pravo na mogućnost prijenosa podataka. To znači da Vam podatke prenosimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu, ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

 

 • Pravo na prigovor imate ukoliko Vaše podatke obrađujemo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanja službene ovlasti ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese. 

 

 • Ako se obrada temelji na Vašoj privoli, istu možete povući u bilo kojem trenutku. Povlačenje Vaše privole imat će učinke samo za buduću obradu. Obrada izvršena prije povlačenja privole ostaje valjana.

 

 • Ako niste zadovoljni našom reakcijom na Vaš upit, ili ako niste zaprimili odgovor u roku od 30 dana od dana predaje svoje zahtjeva, imate pravo na pritužbu nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji se predaje (i) osobno (usmeno na zapisnik), ili (ii) pisanim putem na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, ili (iii) ispunjavanjem online obrasca na web stranici Agencije (www.azop.hr) , ili (iv) e-mailom: azop@azop.hr, ili (v) faksom na broj: 01/ 46-090-99.

 

Molimo da uzmete u obzir da imamo pravo, ako bi Vaš zahtjevi bili očito neutemeljeni (čak i ako je samo jedan) ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja: (a) naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili obavijesti ili postupanje po zahtjevu; ili (b) odbiti postupiti po zahtjevu.

 

Promjene naše politike privatnosti

 

U slučaju promjena ove Izjave, obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici.

POLITIKA UPRAVLJANJA KOLAČIĆIMA

WESPA SPACES d.o.o.

 

Općenito

 

Naša politika o kolačićima objašnjava što su kolačići, kako mi koristimo kolačiće, kakav izbor imate u vezi kolačića i kako možete pronaći dodatne informacije o kolačićima. 

 

Što su kolačići?

 

Kolačić je informacija spremljena na vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama.

 

Kolačići mogu spremati širok raspon informacija uključujući osobne informacije (kao što je vaše ime ili adresa e-pošte). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu vam vidljive. Ipak, postavke internetskog preglednika možete promijeniti i tako sami izabrati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, te pobrisati spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internetskog preglednika i slično.

 

Kakve kolačiće koristimo i zašto?

 

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju. Mi ih koristimo da omogućimo pristup sadržaju.

 

Trajni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i zaporka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Trajni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama. Mi koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumjeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati stranicu prema vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.

 

Popis kolačića

KolačićImeSvrha i trajanje
   

 

Kakav izbor imate u vezi kolačića

Odbijanjem kolačića (osim funkcionalnih) odlučujete da nećete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. 

 

Imajte na umu, blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati ovu web stranicu, no neke njezine mogućnosti vam možda neće biti dostupne.

 

Ako želite općenito saznati više o kolačićima, uključujući i informacije o tome kako se kolačići postavljaju te kako možete upravljati njima ili ih isključiti, posjetite web stranicu www.allaboutcookies.org ili www.youronlinechoices.eu

 

Izmjene naše politike o kolačićima

 

Svaku buduću izmjenu naše politike o kolačićima objavit ćemo na ovoj stranici. Molimo vas da povremeno posjetite ovu stranicu radi informiranja o mogućim izmjenama naše politike o kolačićima.